Эгилувчан ойна (овал)

Ушбу ойна синмаслиги, турли жойларга қийинчиликсиз ёпиштирилиб ўрнатилиши билан ажралиб туради.

161 000 so’m