Egiluvchan oyna (oval)

Ushbu oyna sinmasligi, turli joylarga qiyinchiliksiz yopishtirilib o‘rnatilishi bilan ajralib turadi.

168 000 so’m