Tarixi Muhammadiy

Alixonto‘ra Sog‘uniy avlodlarga Payg‘ambarimiz alayhissalomning muborak hayotlariga va benazir xulqlariga bag‘ishlangan "Tarixi Muhammadiy" asarini bitib qoldirdi. Ushbu kitob Rasululloh alayhissalomning go‘zal siyratlarini yoritib beruvchi muhim va qimmatli manbadir. Undagi maʼlumotlar haqqoniy dalillarga asosan to‘plangan. Shuningdek, ushbu kitob dinimizning shonli o‘tmishi, Asri saodat davri haqida batafsil hikoya qiladi.
QR-kodlarni qo‘l telefoningiz kamerasi yoki maxsus QR-kodlarni ochish uchun mo‘ljallangan mobil ilovalar yordamida ishga tushirishingiz va kitobdan joy olgan hikoyalarni audio shaklida internet orqali tinglash imkoniyatingiz mavjud.

Muallif: Alixonto‘ra Sog‘uniy
Nomi: «Tarixi Muhammadiy”
Sana: 2020 yil
Hajmi: 712 bet
Muqovasi: qattiq

Narxi: 294 000 so’m

Buyurtma berish uchun buyurtma berish formasini to'ldirishingiz kifoya.
Insha Alloh biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Biz o'zimiz sizga bepul yetkazib beramiz.